SÄPO-dokument till salu

Lech Walesa. Foto: Medef, wikipedia.

Lech Wałęsa misstänks åter för att ha varit agent åt kommunistregimen.
Foto: Medef, wikipedia.

Maria Kiszczak, änka efter den avlidne general Czesław Kiszczak, under kommunisttiden inrikesminister och därmed ansvarig för SÄPO, har erbjudit IPN (Nationella Minnesinstitutet) dokument som ska styrka att Lech Wałęsa varit säkerhetspolisens hemlige agent under pseudonym ”Bolek”.

Enligt IPN begärde hon 90 000 zloty (ca 220 000 svenska kronor) för det. Hon har dessutom antytt att hon hade flera liknande dokument till salu.

Polis och åklagare har i natt genomsökt hennes lägenhet för att ”säkra dokumenten”. Enligt polsk lag ska alla som innehar dokument och material av intresse för IPN omedelbart överlämna dem till institutet, som är den statliga myndighet som undersöker nazistiska och kommunistiska brott mot det polska folket.

I ett samtal med polska televisionen säger Maria Kiszczak att hennes man beordrat henne att överlämna dokumenten. Men det hade dröjt, eftersom maken velat skydda ”den polske hjälten”.

Det var tack vare generalen som Wałęsa fick Nobelpriset, hävdade hon.

Det är allmänt känt att Kiszczak och hans underordnade inom säkerhetstjänsten gjorde allt för att Wałęsa inte skulle få Nobelpriset – den norska Nobelpriskommittén översvämmades av falsk information som skulle kompromettera Solidaritetsledaren.

Varför Kiszczaks 82-åriga änka går ut med detta just nu och om det har något samband med den plötsligt inställda debatten om Wałęsas förflutna som IPN skulle ha arrangerat med närvaro av huvudpersonen är än så länge föremål för spekulationer.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Läs också Jan Axel Stoltz artikel om IPN och Agent Bolek-affären >>