Det makabra skådespelet

Förre Solidaritetsledaren Lech Wałęsa ställs vid skampålen. Foto: wikipedia.

Förre Solidaritetsledaren Lech Wałęsa ställs vid skampålen.
Foto: wikipedia.

Miljoner polacker bevittnar nu ett makabert skådespel som utspelar sig i samtliga polska medier. Det är ”avslöjanden” om Solidaritets-ledaren och förre presidenten Lech Wałęsa, skadeglada kommentarer och småleenden från toppolitiker i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), ett ohämmat fördömande av en människa på grund av dokument som inte ens hunnit bli undersökta av grafologer, det är spekulationer och anklagelser som ligger långt från all vetenskaplig hederlighet och IPN:s (Nationella Minnesinstitutets) främsta uppdrag – att undersöka och verifiera dokument och göra historiska analyser.

Det är ett makalöst påhopp på och förföljelse av en av den moderna polska historiens viktigaste gestalter – Lech Wałęsa – som utspelar sig inför våra ögon.

Läs vidare >>