Marek Prawda kallas hem från Bryssel

UD kallar hem ambassadör Marek Prawda från Bryssel. Foto: A. Fiedler, wikipedia.

UD kallar hem ambassadör Marek Prawda från Bryssel.
Foto: A. Fiedler, wikipedia.

Polens EU- ambassadör, Marek Prawda, kallas hem av utrikesministern Witold Waszczykowski. Waszczykowski har ännu inte motiverat sitt beslut som tycks stå fast – Prawda ska hem i slutet av februari.

Marek Prawda, född 1956, är filosofie doktor i sociologi. Under 1980-talet var han aktiv inom Solidaritet och har sedan 1992 arbetat inom diplomatiska kåren. Prawda var Polens ambassadör i Sverige under åren 2001-2005. Därefter flyttades han till Berlin där han representerade Polen i fyra år. Hösten 2012 utnämndes han av regeringen Tusk till Polens ambassadör i EU.

Enligt tidigare beslut skulle Prawda ha stannat i Bryssel året ut, men nu kallas han alltså hem tidigare än väntat. (wyborcza.pl 18 jan 16)