Pensionsverket går back med minst 50 miljarder om året

Om fem år saknas 250 miljarder złoty till pensionerna – eller i värsta fall så mycket som 400 miljarder. Det konstaterar pensionsverket ZUS, som gjort sina beräkningar utifrån officiella prognoser för befolkningsutveckling, arbetslöshet, löneökningar och bnp.

Enligt den mest optimistiska versionen kommer det att saknas i snitt 50 miljarder om året mellan 2017 och 2021. En mer realistisk beräkning kommer fram till en brist på 56–68 miljarder och enligt den mest pessimistiska varianten handlar det om 76–91 miljarder fram till 2021.

Den huvudsakliga anledningen är befolkningsutvecklingen. Polackerna blir allt färre, det föds för få barn och befolkningen åldras. De som är i arbetsför ålder sjunker med 600 000 fram till 2021. Samtidigt har pensionärerna har blivit 450 000 fler.

Beräkningarna utgår från en pensionsålder på 67 år som införts stegvis sedan 2013.

I valkampanjen utlovade såväl president Andrzej Duda som det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att pensionsåldern skulle sänkas till de nivåer som gällde före 2013 – 60 år för kvinnor och 65 år för män. Enligt PiS ska nya skatter på banker och stormarknader ge en tillräcklig förstärkning av Pensionsverkets fonder. Men de summor som kommer in där – och som hittills har gett mindre än regeringen tänkt sig – ska också räcka till de nya barnbidragen på 500 złoty (1150 svenska kronor) i månaden från och med det andra barnet. (TVP och wB 24 feb 16)