Polen stöder TTIP – med vissa reservationer

Vi är positiva till EUs handelsavtal med USA, det skulle bli en sporre till utveckling för Polen. Det sade utvecklingsminister Mateusz Morawiecki i ett tal hos amerikanska handelskammaren i Warszawa.

Flödet av varor och att USA ingår i den tullfria zonen skulle ge oss ytterligare drivkrafter att utvecklas. Men det finns punkter i avtalet där vi är bekymrade, sade Morawiecki. Det ena gäller den kemiska industrin, och det andra är principerna för tvistelösningar; där kommer vi att ha synpunkter.

Avsikten med det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, är att skapa en stor frihandelszon mellan EU och USA. Många kritiker i Europa oroar sig för att avtalet kan sänka livsmedelssäkerhet, miljö- och arbetsnormer. (Polskie Radio 2 mars 16)