Konvertering av bolån kan medföra finanskris

President Dudas förslag till konvertering av bolån som tagits i schweizerfranc till złoty kan innebära en finansiell kris för landet. Det säger Finansinspektionen (KNF) i en analys. Kostnaden för bankerna beräknas uppgå mellan 45 och 67 miljarder złoty (104–156 miljarder svenska kronor), och då anses 67 miljarder vara den mest sannolika siffran. Femton banker, vara tre inhemska, skulle sammanlagt få bära en förlust på 58 miljarder.

Presidenten lade i januari fram förslaget om konvertering av lånen för att hjälpa låntagarna, vars bolån blev avsevärt dyrare när francen förra året kraftigt ökade i värde.

Centralbanken har tidigare uppskattat bankernas förlust till minst 44 miljarder, vilket skulle innebära en destabilisering av banksektorn. (Warsaw Business Journal 16 mars 16)