SLD vill dra regeringschefen inför Statstribunalen

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Facebook.

Premiärminister Beata Szydło.
Foto: Facebook.

Vi ska driva på för att premiärminister Beata Szydło ska ställas inför Statstribunalen eftersom hon vägrar att publicera Konstitutionsdomstolens (KD) utslag. Det säger Vänsteralliansen (SLD) på måndagen.

KD slog nyligen fast att de ändringar i lagen om KD, som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) drivit igenom, strider mot grundlagen. Ändringarna innebar en inskränkning av KDs självständiga ställning samt regler, som enligt grundlagsexperterna i Venedigkommissionen, gör domstolens arbete tungrott.

Enligt en av de nya reglerna ska alla ärenden tas i kronologisk ordning, vilket innebär att granskningen av den aktuella lagen inte skulle kunna ske förrän alla andra, även små, ärenden är avklarade.

Normalt publiceras utslaget i författningssamlingen, varvid det också blir giltigt, men eftersom KD följde de gamla reglerna anser PiS-ledningen att utslaget är en privat åsikt från några personer som alla råkar sitta i KD.

Jag kan inte publicera något som inte är ett giltigt utslag, sade Szydło efter Vänsteralliansens besked.

För att en anmälan till Statstribunalen ska bli giltig krävs emellertid ett beslut i parlamentet där 60 % röstar för förslaget. Över 50 % av ledamöterna tillhör emellertid regeringspartiet PiS och Vänsteralliansen finns inte alls med i parlamentet efter valkatastrofen i oktober. (Polskie Radio 21 mars 16)