Påven: Pedofilanklagad präst bör inte delta i firande

Påven Franciskus I påminner en f.d. ärkebiskop om att han inte bör delta i firandet av att Polen varit kristet 1050 år.

Påven Franciskus I. Foto: wikipedia.

Den Helige Fadern förnyar bestämt sin uppmaning till ett liv i avskildhet, ödmjukhet och bön. Det skriver påvens sändebud till förre ärkebiskopen Juliusz Paetz, som avser att delta när kyrkan firar 1050-årsjubileet av Polens kristnande i Poznań och Gniezno under fredagen och lördagen.

Katolska kyrkan noterar på sin hemsida att påvens sändebud ånyo påminner Paetz om den tillsägelse han för tre år sedan fick om att avstå från att delta i offentliga sammanhang. Det är svårt att tänka sig att tillsägelsen inte skulle respekteras under firandet där påvens sändebud ska närvara, liksom under påvens besök i Polen, skriver kyrkan.

Läs vidare >>