Wałęsa: Ett dokument är äkta!

Lech Wałęsa Foto: wikipedia.

Lech Wałęsa, f.d Solidaritetsledare, president och fredspristagare 1983. Foto: wikipedia.

Ett av dokumenten har jag skrivit under. Resten är förfalskningar. Det säger den förre Solidaritetsledaren och presidenten Lech Wałęsa, som på onsdagen förhördes av Nationella Minnesinstitutet (IPN), den statliga myndighet som undersöker och beivrar nazistiska och kommunistiska brott mot polackerna.

I februari beslagtogs några dokumentlådor i den förre inrikesministern Czesław Kiszczaks hus, sedan hans änka, Maria Teresa Kiszczak, berättat om deras existens. Mycket snabbt kom det ut uppgifter om att Wałęsa skulle vara den omskrivna agenten Bolek – och det var förvisso inte första gången. Tvärtom, sådana rykten har poppat upp med jämna mellanrum och Wałęsa har flera gånger dragit frågan inför domstol för att frias från anklagelserna.

Läs vidare >>