Var tredje polack är pensionär år 2060

Polens demografiska utveckling har länge varit ett bekymmer, landet har ovanligt låga födelsetal och många unga par flyttar utomlands och bidrar inte till föryngringen hemma. Det är i sig en viktig anledning till regeringens familjeprogram, där man avsevärt förbättrar ekonomin för flerbarnsfamiljer. Förhoppningen är både att unga familjer ska skaffa sig fler barn och att utvandrarna kommer hem igen.

Men både levnadsstandarden och livslängden ökar och enligt färsk statistik kommer de äldre i Polen år 2060 att uppgå till elva miljoner. De kommer då att utgöra en tredjedel av befolkningen, vilket är bland det högsta i Europa.

Många äldre drabbas av åldersrelaterade sjukdomar, och äldrevården idag går i stor utsträckning ut på att ge dem medicinsk hjälp.

Utmaningen är nu att få dem som idag är friska att fortsätta vara kroppsligt och mentalt aktiva, säger Michał Majewski, expert på det internationella konsultföretaget Ernest & Young. (Polskie Radio 15 april 16)