Polackernas förväntade medellivslängd sjunker

Den förväntade livslängden i Polen minskade på ett år med två månader. Det visar uppgifter från GUS (polska Statistiska Centralbyrån).

Enligt de senaste siffrorna beräknas en 60-årig polack i genomsnitt 259,5 månader till. Förra året var den siffran 261,4 månader – drygt 21 år alltså.

Detta är uppgifter som fackföreningarna nu vill att man ska ta hänsyn till under de pågående samtalen om pensionsåldern. (Warsaw Voice 21 april 16)