Över en miljon polacker redo att emigrera

Runt fyra miljoner polacker funderar på att under de närmaste åren ge sig iväg västerut för att skaffa jobb i utlandet, och nästan 1,5 miljoner håller på med förberedelserna. Det skriver företaget Work Service i en rapport på tisdagen.

De flesta är unga människor från östra Polen, där arbetslösheten är högst. Betydligt färre västpolacker planerar att flytta utomlands.

Det viktigaste skälet är en önskan om bättre lön – många av dem som vill ge sig iväg tjänar bara 2 000 złoty i månaden (knappt 4 500 svenska kronor), och man kan se att andelen blivande emigranter är störst i inkomstgrupper under 2 400 złoty (5 400 kronor).

Men många ser också själva utlandsvistelsen som berikande.

Av dem som redan bestämt vart de vill resa ligger Tyskland, Storbritannien och Nederländerna högst upp på listan.

Det främsta hindret för att man skulle komma iväg är familjebanden, att man redan har en bra arbetsplats eller inte behärskar främmande språk. Fler män än kvinnor vill jobba i något annat land.

När polackerna emigrerar uppstår brist på arbetskraft på marknaden, och idag finns det runt en miljon ukrainare i landet, som gör de jobb polackerna själva ratar. (TVN24 10 maj 16)