EU vill stoppa avverkning av urskogen

Białowieża – Europas sista uskog där bisonoxarna lever vilt. Foto: wikipedia

Białowieża – Europas sista uskog där bisonoxarna lever vilt.
Foto: wikipedia

Striden om Europas sista urskog är också en anledning till spända relationer mellan regeringen och EU.

I mars beslöt regeringen att kraftigt öka avverkningen i den delen av urskogen, som ligger i Polen – den andra och större delen ligger i Vitryssland. Urskogen är naturskyddad, och en del av den utgörs av nationalparken Białowieża.

Såväl internationella som lokala miljöorganisationer protesterade, och EUs kommissionär för miljöfrågor, Humberto Delgado Rosa, inledde en granskning av frågan i mars.

Miljöminister Jan Szyszko, som redan under den förra PiS-regeringens tid (2005–2007), ville öka avverkningen, motiverar med att skogen angripits av barkborren.

Många experter har hävdat att barkborreangrepp under seklernas lopp då och då förekommit, och att skogen kan klara av dem på egen hand. De har bytts ut mot andra experter som anser att man måste ingripa mot barkborrens härjningar. Nu finns också förslag på att tillåta en begränsad och kommersiell jakt på den utrotningshotade visenten som finns i urskogen.

Skogen ägs av staten och administreras av statliga Nationalskogar. Den ökade avverkningen skulle lösa ett problem för bolaget som redan idag avverkat det mesta av den kvot som man fick sig tilldelad för åren 2012–2020. Den rejält ökade avverkning som föreslagits, skulle inbringa en nätt slant till statskassan.

Men EU är inte med på noterna.

Avverkningen strider mot EUs miljölagar, säger EUs miljökommissionär Humberto Delgado Rosa, som diskuterat med miljödepartementet sedan i mars. Jag kan inte se att de polska myndigheterna har förändrat sin syn i frågan.

Han överväger nu att dra Polen inför Europadomstolen.

Polen har flera gånger varit i liknande situationer, säger miljöminister Szyszko, och vi har kommit överens till slut. Så blir det den här gången också. (gazeta.pl och wB 23 maj 16)