Världsbanken sänker prognosen för Polen

Enligt Världsbankens bedömning växer den polska ekonomin 3,5 % under 2017 och 2018, vilket är 0,4 % mindre än i den förra prognosen. Det framgår av juninumret av bankens Global Economic Prospects.

Men utsikten för 2016 ligger kvar på 3,7 %, eftersom de nya barnbidragen ökar tillväxten.

Polen är ett av de få länderna i världen vars ekonomi Världsbanken i junirapporten inte tror kommer att sakta in under året (Warsaw Voice 9 juni 16)