Brexit kan tvinga 400 000 polacker att resa hem

Om Brexit-anhängarna vinner folkomröstningen i Storbritannien den 23 juni kan närmare 400 000 polacker tvingas resa hem, skriver tidningen Rzeczpospolita.

Storbritannien är ett av favoritländerna för polacker som vill jobba utomlands, och idag bor och arbetar runt 700 000 polacker där. De som har kommit under de fem senaste åren har inte befunnit sig i landet tillräckligt länge för att få stanna, om Brexit blir ett faktum.

Polen har som så många länder problem med sin befolkningsutveckling, födelsetalen är låga, många unga flyttar utomlands och bildar familj där. Enligt tämligen färska undersökningar har de helt ställt in sig på att stanna där de är. Kvar i Polen är den allt större gruppen äldre, som lever längre och dessutom ska få pension tidigare än idag, och de som av olika skäl inte velat eller kunnat söka jobb i ett annat, mer välbeställt, EU-land.

Om så många utlandspolacker återvänder skulle det bli en bättre demografisk balans i landet. Samtidigt har de som gett sig iväg skickat hem en strid ström av pengar till sina fattiga familjer i Polen – det handlar om 5 miljarder złoty (11,5 miljarder svenska kronor) som varje år skickas från Storbritannien. Den summan skulle minska avsevärt om alla de som inte varit i landet mer än fem år skickas hem.

Frågan är ju också om den polska arbetsmarknaden kan svälja ytterligare 400 000 personer som vill ha ett jobb med bra lön. Arbetslösheten sjunker visserligen sedan flera år, men det är ju de företagsamma polackerna som har gett sig iväg och de är inte beredda att ta ett jobb med polsk minimilön, även om den nu höjs till 2 000 złoty (4 500 svenska kronor). (Polskie Radio och wB 13 juni 16)