Utlandspolacker kan flytta hem efter Brexit om lönerna höjs

En polack som bott i Storbritannien i elva år tjänar i snitt 7000 złoty (runt 16 000 svenska kronor) i månaden. Det får i genomsnitt räkna med mindre än hälften om de kommer tillbaka till hemlandet.

Men mellan 120 000 och 400 000 kan tänkas flytta tillbaka till Polen efter Storbritanniens utträde ur EU om de kan räkna med en lön på 5000 złoty, säger Krzysztof Inglot på arbetsförmedlingen Work Service.

Andra experter tror att de flesta av utlandspolackerna kommer att flytta vidare till Tyskland eller Frankrike. Den tyska arbetsmarknaden beräknas sakna 10 miljoner arbetstagare om femton år, och lönerna väntas stiga av den anledningen.

Men för den som vill återvända till Polen finns det många jobb att söka, rapporterar TVN. Yrkesarbetare söks i många delar av landet, inte minst chaufförer med både polskt och internationellt körkort.

Det finns 300 000 lediga jobb i Polen, säger Inglot, och vi har 600 000 gästarbetare från Ukraina som gör de jobb som polackerna inte vill ha. Minimilönen måste höjas efterhand, den är för låg i förhållande till andra EU-länder, men inte snabbare än att arbetsgivarna klarar av det.

Arbetslösheten har sjunkit i flera år och låg i maj på 9,1 %, den lägsta siffran på länge.

Regeringen har räknat med att locka hem utlandspolacker med de nya barnbidragen, den sänkta pensionsåldern, det nya bostadsprogrammet och det höjda grundavdraget i deklarationen. Men de som ska lämna Storbritannien efter tittar också på daghem och skolor, sjukvård och sjukförsäkringar med mera. Å andra sidan är levnadsomkostnader som mat och hyra inte alls är i nivå med Storbritannien. (TVN24 och wB 30 juni 16)