Abortdebatten inledd i sejmen

På torsdagen inledde parlamentet ännu en debatt om abortlagen. Den nuvarande lagen från 1993 innebär att abort accepteras om moderns liv är i fara, om fostret är obotligt skadat eller om graviditeten tillkommit vid våldtäkt eller incest. Ytterligare en inskränkning i lagen är vårdpersonalens ofta använda samvetsklausul, som ger dem rätt att vägra utföra abort.

En halv miljon människor har med sina insamlade namnunderskrifter krävt totalförbud mot abort. Den som bryter mot förbudet – såväl medicinsk personal som den gravida kvinnan – ska kunna få upp till två års fängelse, enligt deras förslag. I stället ska barnet och familjen få allt tänkbart stöd och hjälp. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som står katolska kyrkan nära, kommer inte att ha svårt att fatta beslut i den riktningen.

Men det finns ytterligare ett medborgarförslag – organisationen Vi räddar kvinnorna har med en kvarts miljon namnunderskrifter bakom sig begärt en liberalisering av abortlagen.

Det förra regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), som under sitt åtta år långa maktinnehav regelbundet avvisat kraven på totalförbud, slår ett slag för den existerande lagen.

Nästan hälften av polackerna, 42 %, vill också behålla dagens lagstiftning, 14 % vill ha totalförbud, och 25 % vill liberalisera. Det visar en färsk opinionsundersökning från TNS Polska. I det här fallet har det religiösa PiS inte sina väljare med sig.

Återstår att se resultatet av debatten som hittills varit het. Redan för ett halvår sedan sade premiärminister Beata Szydło att hon för sin del stöder ett totalförbud, men att varje parlamentariker måste följa sitt eget samvete.

Tillsammans med Irland och Malta har Polen Europas strängaste abortlagstiftning. (TVP och wB 22 sept 16)