Abortsökande är välkomna till Blekinge

Om abort förbjuds i Polen är polska kvinnor välkomna att göra abort i Blekinge. I Sverige har vi en lag från 2008 som tillåter kvinnor från andra länder att avbryta sin graviditet här, säger Bodil Ehn, överläkare inom den blekingska mödravården.

När lagen kom till hade vi inte resurser att ta emot så många, säger Ehn, men vi ska se till att vi har resurser till det. Enligt lagen ska vi ta hand om de kvinnor som kommer hit. (Sveriges Radio Blekinge28 sept 16)