Szydło: EU hittar på att Polen har problem

Premiärminister Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Premiärminister Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Abortdebatten i parlamentet, som sannolikt utmynnar i ett totalförbud, har fått EU-parlamentariker att begära en debatt om kvinnornas situation i Polen.

Det visar att EU-parlamentet håller på att förlora sin trovärdighet och att EU behöver reformeras. Det sade premiärminister Beata Szydło på torsdagen.

Uttalandet är en del i grälet mellan Warszawa och Bryssel, som anser att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) urholkar demokratin och de mänskliga rättigheterna, skriver Polskie Radio.

Dagens EU har allvarliga problem för Storbritanniens utträde ur EU och med flyktingkrisen, men ägnar sig hela tiden åt påhittade problem, sade Szydło. Jag blir mer och mer övertygad om att EU-fördraget måste ändras och unionen reformeras.

Förutom abortfrågan har Warszawa dragit på sig kritik från EU för nedmonteringen av Konstitutionsdomstolens självständighet, den nya avlyssningslagen, vägran att ta emot en tidigare beslutad kvot av flyktingar samt kraven att slippa minska utsläppen från landets egen energikälla, kolet. Oenigheten har fått PiS att kräva en omarbetning av Lissabonfördraget, som är EUs grundlag. (Polskie Radio och wB 29 sept 16)