Kulturpris till Karin Maltestam

Kulturpristagaren Karin Maltestam  och Mats Svensson, ledamot i Kulturpriskommittén och ordförande i fritid och Kultur i Sölvesborg. Foto: Jan Maltestam.

Kulturpristagaren Karin Maltestam och Mats Svensson, ledamot i Kulturpriskommittén och ordförande i fritid och Kultur i Sölvesborg. Foto: Jan Maltestam.

Karin Maltestam, som personifierar svensk-Polska Föreningen i Blekinge har tilldelats Sölvesborgs kommuns kulturpris 2016.

”… för hennes stora engagemang i att utveckla och tillgängliggöra konsten i Sölvesborg. För sin lyhördhet och kunskap om konst som bidrar till en bredd som tilltalar en stor publik. Med Sölvesborgs konstförening och Svensk-Polska Föreningen som utgångspunkt har Karin Maltestam genom alla år erbjudit kulturupplevelser som väckt uppmärksamhet i hela länet.” lyder motiveringen.

Bulletinen gratulerar! (30 okt 16)