Regeringsexpert: P-piller leder till svek och sexmissbruk

Preventivmedel är ett ont och leder till förfall, och assisterad befruktning dödar kärleken eftersom barnet upplever en kall frys i stället för mödrarnas värme. Det hävdar professor Urszuła Dudziak, regeringens expert på sexualundervisning och familjeplanering. Det är hon som ska utarbeta läroplanen på området i den nya polska skolan.

Dudziak, som till vardags undervisar vid det katolska universitetet i Lublin, berättade redan för ett par år sedan om sin syn på preventivmedel på en konferens i Legnica.

Preventivmedel leder till svek och sexmissbruk, och de som använder p-piller förringar sin mänskliga värdighet, sade hon. Preventivmedel är ett tecken på omognad. Utbildning i familjeplanering måste fokusera på frågor som tillfälligt sex, promiskuitet och prostitution.

Varför ska man störa kvinnans fruktsamhet med preventivmedel och abort, frågade hon vid ett annat tillfälle i den religiösa radiokanalen Radio Maryja.

Valet av Dudziak har väckt viss förvåning och Łukasz Schreiber från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) erkänner att man inte riktigt satt sig in i vilka åsikter professor Dudziak har.

Men man får inte dra det där med åsikterna in absurdum, säger han.

Det kommer att bli en modern utbildning i den nya skolan, lovar partikollegan Marzena Machałek. (Fakt och TVN 3 nov 16)