Finansministern lovar mindre byråkrati i näringslivet

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte. Foto: wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte.
Foto: wikipedia.

En ny grundlag för näringslivet med mindre byråkrati som ska underlätta för små och medelstora företag. Allt som inte är förbjudet ska vara tillåtet, lovar finansminister Mateusz Morawiecki. Förslaget presenterades på Kongres 590* i Jasionka.

Småföretagare ska kunna inleda och driva affärsverksamhet utan att formellt bilda företag och betala sociala avgifter om inkomsten är lägre än halva minimilönen (för närvarande 1850 złoty, d.v.s. runt 4500 svenska kronor). Förslaget ska hjälpa dem som t.ex. arbetar deltid med undervisning eller de som frilansar med designuppgifter. Idag måste de registrera ett eget företag och betala vanliga sociala avgifter som ibland överstiger inkomsten, och syftet är att minska den grå arbetsmarknaden.

Morawiecki vill också förenkla det rättsliga systemet för ärenden där affärsverksamhet är inblandad.

Det blir en genomgripande reformering av handelsrätten, och mottot ska vara frihet, säger Morawiecki.

Det är mycket som ska förenklas: skattereglerna, utbetalning av EU-medel, företagsregistret, tillståndsgivning, momshantering o.s.v.

Utöver det ska lagen skrivas på ett lättfattligt sätt. Om reglerna är komplicerade ska myndigheterna ta fram en enkel handledning i hur de ska tolkas. (TVP 18 nov 16)

*Kongres 590 har fått sitt namn efter de första tre siffrorna i den streckkod som finns på varor tillverkade i Polen. Den arrangeras av en stiftelse som står regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nära.