Stora lärardemonstrationer i Warszawa

Drygt 35 000 lärare demonstrerade på lördagen i Warszawa mot skolminister Annas Zalewskas planer på att lägga ner de separata högstadieskolorna (gimnazjum) och gå tillbaka till det från kommunisttiden kända skolsystemet med åttaårig grundskola och fyraårig gymnasium (liceum).

Polska lärarförbundet (ZNP) hävdar att reformen är ogenomtänkt och kostsam, den förstör det man inom skolan har byggt upp de senaste tjugo åren och innebär massuppsägningar av lärare. Många föräldrar ansluter sig till protesten och menar att de negativa konsekvenserna drabbar deras barn.

Kommunpolitiker var också på plats, för det blir kommunerna som får ta på sig hela det ekonomiska och organisatoriska ansvaret för omorganisationen. Kommunerna som i sin sparnit tidigare befunnit sig på andra sidan barrikaden står plötsligt på samma sida som fackföreningen.

Även representanter för de politiska partierna anslöt sig till protesten, bortsett från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Kukiz’15.

Skolministern får ett massivt stöd från sitt parti och från premiärminister Beata Szydło. Alla försöker visa att återinförandet av åttaårig grundskola och fyraårigt gymnasium kommer att garantera barnen ”en bra och trygg skola”. Zalewska åberopar också forskningsresultat och rapporter från Institutet för undervisningsstudier. Men institutets forskare förkastar reformen och protesterar dessutom mot att man manipulerar forskningsresultat. De har skriftligen protesterat hos president Andrzej Duda i förhoppningen om att han inte skriver under reformen.

Demonstranterna gjorde ett bål med skolkritor som skulle symbolisera lärarnas och elevernas förstörda karriärer. I regimtrogna TVPs rapportering visades hur ett vitt-rött band brann på bål, flankerat av upprörda kommentarer om profanering av den polska flaggan och protestens antipolska karaktär.

Dorota Tubielewicz Mattsson