Tvåhundra år av akademisk verksamhet i krig och fred

Warszawas universitet har fyllt 200 år. Foto: Universitetets hemsida.

Warszawas universitet har fyllt 200 år.
Foto: Universitetets hemsida.

Warszawas universitet fyllde i helgen 200 år! Jubileet har firats hela året med jubelföreläsningar, regatta, museinätter, konserter och jubileumsskrifter på olika områden.

1816 låg Warszawa i Ryssland, två kända polska upplysningsmän, Stanisław Kostka Potocki och Stanisław Staszić, föreslog tsar Alexander I att ett universitet skulle inrättas, och så blev det. Men det officiella språket var naturligtvis ryska, Polen kallades Wisła-landet och polackerna wisła-länningar.

Många studenter deltog i novemberupproret 1830–31, och därför stängdes universitetet i samband med att upproret slogs ner.

En av de mer kända tidiga eleverna var Frederik Chopin (1810–1849).

Polen blev emellertid fritt igen 1918, det akademiska livet och kulturen blomstrade. 1939 blev det krig igen, Polen ockuperades av Nazi-Tyskland och Sovjetunionen, som båda var för sig ville göra sig av med den polska intelligentsian och bara behålla den förhoppningsvis mindre motspänstiga arbetarklassen.

Efter andra världskriget inleddes en ny era, den sovjetstödda kommunistregimen byggde upp universitetet, hämtade akademiska lärare från bland annat Lwów, som nu låg i Ukraina. En ny blomstringsperiod inleddes, även om det marxist-leninistiska tänkandet präglade verksamheten.

Även under den tid när Solidaritet växte fram utvecklades universitetet, men i och med krigstillståndet 1981 hamnade många av de akademiska lärarna i fängelse. Efter kommunismens fall sjöd det av liv i verksamheten, universitetet växte, en lång rad fakulteter och institutioner finns nu i Warszawa. Idag finns det över 50 000 studenter vid universitetet, varav 4000 doktorander. (Warszawa universitet och wB 2016)