Kommitté ska granska tomtmygel i Warszawa

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Regeringen tillsätter nu en kommitté som ska granska återställandet av egendom som beslagtogs av kommunistregimen efter andra världskriget i Warszawa. Det säger vice justitieminister Patryk Jaki. Kommittén ska sträva efter att reparera felaktigheter och orättvisor som begåtts i det ”vilda” återställandet.

Kommittén ska kunna återkalla felaktiga beslut om att återlämna egendom till de forna ägarna, även slutgiltiga beslut, sade Jaki. Den ska också kunna tvinga Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz att göra en ny analys av fakta i ett särskilt fall.

Det har visat sig att oegentligheter förekommit i samband med att av en av Warszawas mest exklusiva tomter, Chmielna 70, återlämnades. Tomten anses vara värd 160 miljoner złoty (över 380 miljoner svenska kronor).

Byråchefen Jakub Rudnicki, som var en av de handläggare på stadshuset som arbetade med ärendet, sade upp sig kort efter återlämnandet. Det stod snart klart att han var affärspartner till Robert Nowaczyk, den advokat som begärt och efter framlagd dokumentation också fått tomten.

Hanna Gronkiewicz-Waltz menade att handläggarna lämnat vilseledande information till ledningen och ytterligare tre handläggare sparkades.

En av borgmästarens politiska motståndare, Piotr Guziel, har dragit igång en insamling av namnunderskrifter för att få till stånd en misstroendeomröstning om henne. (Warsaw Voice 23 nov 16)