Urban Ahlin i Warszawa

Riksdagens talman Urban Ahlin. Foto: Johan Fredriksson, wikipedia.

Riksdagens talman Urban Ahlin.
Foto: Johan Fredriksson, wikipedia.

Samtidigt som president Andrzej Duda har rest till Sverige befinner sig talman Urban Ahlin i Warszawa för att delta i ett möte om EU utan Storbritannien och säkerheten i Östersjöregionen, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Marek Kuchciński, talman i den polska sejmen, pläderade för att EU måste reformeras.

EUs agerande, även vad gäller utrikespolitiken, måste vara föremål för ett direkt godkännande från medlemsstaterna, sade Kuchciński. Jag tror att det finns ett behov av att stärka de nationella parlamentens roll i förhållande till EU-parlamentet, EU-kommissionen och andra EU-institutioner.

Urban Ahlin sade att Sverige liksom Polen stöder Ukrainas önskan om medlemskap i EU.

Kuchciński följer här regeringens linje att så ofta som möjligt tala om att göra om EU så att de enskilda medlemsstaterna själva får mer att säga till om. Behovet har känts särskilt akut för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sedan EU började granska rättssäkerheten, mediesituationen och säkerhetspolisens ökade möjligheter till telefonavlyssning. EUs beslut om kvotering av flyktingar har också stött på stort motstånd i PiS, och Polen har hittills bara tagit emot ett litet fåtal flyktingar.

Även Visegradländernas önskan om att snabbt utöka EU med Albanien, Serbien och ytterligare fyra mer eller mindre korrupta och nationalistiska länder på Balkan kan ses som ett led i den politiken. (Polskie Radio och wB 30 nov 16)