Få vill folkomrösta om Warszawas borgmästare

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Foto: Facebook.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Foto: Facebook.

Det blir ingen folkomröstning om Hanna Gronkiewicz-Waltz och hennes ställning som borgmästare i Warszawa. En politisk motståndare har samlat in namnunderskrifter för att kunna kräva en misstroendeomröstning, men han fick inte ihop tillräckligt många och har fått ge upp.

Anledningen är den senaste tidens avslöjanden om oegentligheter i samband med återlämnandet av en exklusiv tomt, Chmielna 70, i Warszawa.

I Warszawa är många bostadshus, skolor och sjukhus byggda på mark som före kriget ägdes av privatpersoner, som bara i enstaka fall fått ersättning för sin exproprierade egendom.

När Chmielna 70, som anses vara värd 160 miljoner złoty (nästan 375 miljoner svenska kronor), nyligen återlämnades visade det sig att den handläggare på Stadshuset som hanterat ärendet hade affärsrelationer med ägarens advokat. Misstankar om korruption uppstod, och särskilt politiker från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) hävdar att ansvaret ligger på borgmästaren. Han sade själv upp sig direkt efter återlämnandet, men ytterligare två handläggare har fått sparken för att ärendet inte skötts på rätt sätt. (Warsaw Voice och wB 6 dec 16)