Allt färre fattiga med det nya barnbidraget

Som ett resultat av regeringens familjepolitik har fattigdomen i Polen minskat med 20 %. Det skriver EAPN (European Anti-Poverty Network) i en rapport.

Nästan fyra miljoner barn – vilket är över hälften av alla polacker under 18 år – har fått glädje av det nya generösa flerbarnsbidraget på 500 złoty (1200 svenska kronor) per månad per barn från och med andra barnet.

I månadsskiftet november-december har 15 miljarder złoty (drygt 35 miljarder kr) betalats ut och det har minskat antalet personer som lever under fattigdomsgränsen med mellan 20 och 40 %.

Flerbarnsbidraget var ett av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) viktigaste löften inför parlamentsvalet i oktober 2015. Bidraget började betalas ut i april i år. (Polskie Radio 18 dec 16)