Polackerna vill ge medierna fritt tillträde till parlamentet

Den stora hallen i parlamentsbyggnaden, normalt full av riksdagsreportrar och parlamentariker.
Foto: Piotr Wąglowski, wikipedia.

Mer än två tredjedelar av polackerna – 68 % – anser att det är fel att begränsa mediernas tillträde till parlamentet. Det visar en färsk opinionsundersökning för tidningen Rzeczpospolita av opinionsinstitutet Ibris. Även många av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) egna väljare tycker illa om att riksdagsreportrarnas möjligheter att arbeta fritt försämras.

På fredagen protesterade medierna genom att inte bevaka debatter och beslut i parlamentet. De få som dök upp skulle göra inslag om hur de förändrade reglerna skulle minska allmänhetens möjlighet att ta del av debatten i den lagstiftande församlingen.

I stället fick de rapportera om oppositionens protester mot riksdagsreportrarnas nya arbetsförhållanden, om ockupationen av talarstolen, om bugdetomröstningen som gjordes i ett avskilt rum och om demonstranter som samlades i sådan mängd utanför parlamentet att premiärminister Beata Szydło och PIS-ledaren Jarosław Kaczyński fick begära polishjälp för att kunna ta sig till sina limousiner.

Tidigare har reportrar och fotografer kunnat röra sig tämligen fritt i parlamentet. I den stora trapphallen där ledamöterna går mellan kammaren, utskotten och de egna arbetsrummen har man snabbt kunnat få kommentarer i aktuella frågor. Från januari ska ett fåtal regeringstrogna medier ha tillträde till parlamentsbyggnaden, övriga hänvisas till en sidobyggnad. Folkvalda som ska uttala sig får beställas ner till reportrarnas lokal. Inga bilder får tas, parlamentets kansli kommer själva att distribuera bilder, och bara två personer från varje redaktion får befinna sig i parlamentet samtidigt.

Medierna och oppositionen uppfattar det som ett sätt att begränsa riksdagsreportrarnas möjlighet att arbeta fritt och snabbt få svar om aktuella frågor från ledamöterna. Parlamentets kansli vill skapa bättre arbetsförhållanden för både parlamentariker och journalister.

Även Polens ombudsman för mänskliga rättigheter, Adam Bodnar har reagerat, och frågan är nu om trycket tvingar regeringen att backa. (Rzeczpospolita och wB 19 dec 16)