Landsomfattande lärarstrejk planeras i mars

Den planerade omorganisationen av skolväsendet har fått mycket kritik, inte minst från lärarhåll. Skolminister Anna Zalewskas reform har antagits av parlamentet, och bollen ligger nu hos president Andrzej Duda. Utan hans underskrift kan lagen inte träda i kraft.

Därför har Lärarförbundets ordförande Sławomir Broniarz på måndagen träffat presidenten och lagt fram förbundets synpunkter. Förbundet ser reformen som obefogad, ogenomtänkt; den kommer att skapa kaos och kosta mycket pengar. Dessutom riskerar tiotusentals lärare att bli av med sina jobb.

Lärarna kräver dels att förslaget dras tillbaka, dels att mer pengar satsas på skolan. För att ge eftertryck åt sina krav planerar förbundet en generalstrejk i mars. I en strejk i november deltog 35 000 missnöjda lärare.

Omläggningen går ut på att de separata högstadieskolorna (gimnazjum) ska läggas ner, i stället ska Polen återgå till den konstruktion som fanns för sjutton år sedan med åttaårig grundskola och fyraårigt gymnasium (liceum). (Rzeczpospolita 20 dec 16)