Succé för 500+

Nio månader efter introduktionen av familjeprogrammet 500+ kan man se att antalet barn som lever i stor fattigdom har minskat rejält, från 623 000 2015 till 187 000 i år. Det visar en rapport från europeiska Anti-Pover Networks polska gren.

Familjeprogrammet innebär att familjerna får ett månatligt bidrag få 500 złoty (cirka 1200 svenska kronor) per barn från och med det andra.

Det andra målet med flerbarnsbidraget var att öka nativiteten, och även där tycks man ha varit lyckosam – enligt färska siffror från Nationella hälsofonden har antalet förlossningar hittills ökat med 14 500 och ökningen beräknas landa på 20 000 för helåret.

Men, säger experterna, det finns också tecken på att särskilt lågavlönade kvinnor lämnar arbetsmarknaden och stannar hemma med barnen, eftersom deras ekonomi nu tillåter det.

I mars nästa år utvärderas reformen, och enligt Arbetsdepartementet kan det komma att bli en del justeringar. (Warsaw Voice 29 dec 16)