Författare skriver brevhttp://bulletinen.org/wordpress/artiklar/forfattare-skriver-brev/

Författaren Bruno Schulz. Foto: wikipedia.

Bruno Schulz räknas som en av Europas stora modernister men är ändå en måttligt välkänd författare. Hans två böcker, de originella Kanelbutikerna och Sanatoriet Timglaset, är båda tidigare översatta till svenska. Han var en flitig brevskrivare och nu har också ett urval av hans brev förtjänstfullt valts ut och översatts av Emi-Simone Zawall och getts ut på förlaget Glänta. Boken avslutas med ett par essäer och noveller, exempel på hur Schulz hanterade språket som författare. Egentligen hade han för avsikt att bli konstnär, i boken finns också ett antal av hans ganska särpräglade teckningar och grafiska blad. Så småningom övertalades han emellertid att skriva och breven ses på många sätt som hans övning i konsten att uttrycka sig litterärt.

Läs vidare >>