Ingen lösning på krisen i parlamentet

Ryszard Petru, ordförande för det liberala partiet Moderna. Foto: wikipedia.

Jag ser ingen möjlighet till försoning. Det sade Ryszard Petru, ordförande i det liberala partiet Moderna, på tisdagen efter talmannen Stanisław Karczewskis samtal med partiledarna för att försöka lösa den parlamentariska krisen.

Det vi är oeniga om är den kontroversiella budgetomröstningen, sade Petru. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tycks inte förstå de ekonomiska konsekvenserna av att budgeten antas på fel sätt.

Han vill diskutera en förkortning av mandatperioden oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), som inte deltagit i mötena och med Bondeförbundet (PSL).

Krisen initierades av de nya medieregler som talmannen Marek Kuchciński lade fram strax före jul och som innebar väsentliga svårigheter för medierna att följa debatter och beslut i den lagstiftande församlingen. En protesterande parlamentariker blev avstängd av talmannen, andra svarade med att blockera talarstolen. Den pågående budgetdebatten avslutades i en annan lokal, där också voteringen om budgetpropositionen hölls. Där finns inget elektroniskt voteringssystem, vilket innebär att man inte vet vilka och hur många som deltog i omröstningen och formellt inte heller hur den avlöpte.

Oppositionen anser nu att budgetbeslutet ska göras om för att allt ska vara korrekt. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att beslutet tagits på ett korrekt sätt.

Den styrande majoriteten är inte intresserad av någon kompromiss, sade Petru.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński anser att Petru tidigare gjort vissa utfästelser för att krisen skulle kunna lösas.

Men Petru har tagit tillbaka sina tidigare förslag, sade Kaczyński, och därmed kunde vi inte ta ett mycket viktigt steg mot en lösning. Nu blir det troligen ingen förbättring under den närmaste tiden.

Men de oppositionsledare som var med på måndagens möte har lovat att inte fortsätta blockera talarstolen i plenisalen när parlamentet öppnar igen på onsdag, sade Kaczyński. (Rzeczpospolita och Polskie Radio 10 jan 17)