Ockupationen av parlamentet är över

Parlamentsbyggnaden i Warszawa. Foto: wikipedia.

Vi avbryter ockupationen av plenisalen eftersom vi har fått igenom det vi ville – att medierna ska ha samma tillträde till parlamentet som tidigare. Det meddelade Grzegorz Schetyna, ledare för oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), på torsdagen.

Talmannen Marek Kuchciński öppnade dagens sammanträde, men beslutade redan efter ett par minuter att ajournera mötet till den 25 januari.

Ockupationen av parlamentets plenisal har pågått sedan den 16 december, då talmannen meddelade att mediernas tillträde till parlamentet skulle begränsas. I protest blockerade delar av oppositionen talarstolen och beslöt sig för att sittstrejka fram till att parlamentet åter skulle öppnas på onsdagen. Den pågående budgetdebatten flyttades till en annan lokal där budgetvoteringen hölls. Det elektroniska röstsystemet kan bara användas i plenisalen, och oppositionen krävde att voteringen skulle göras om eftersom det inte finns registrerat hur många som deltog i beslutet. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vägrade, och sittstrejken fortsatte.

I måndags beslöt talmannen Stanisław Karczewski att återgå till de gamla reglerna tills man tillsammans med medierna arbetat ut nya regler.

De strejkande krävde fortfarande att budgetomröstningen skulle göras om, men på onsdagen, då parlamentet skulle öppnas, antog parlamentets andra kammare, senaten, budgeten. Protesten återupptogs, och många timmars förhandlingar vidtog. På kvällen öppnades parlamentet men mötet ajournerades till idag, torsdag. Inte heller idag påbörjades något politiskt arbete, istället ajournerades mötet till den 25 januari. (Polskie Radio och wB 12 jan 17)