Ziobro utmanar Konstitutionsdomstolen

Justitieminister Zbigniew Ziobro.
Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

När president Andrzej Duda i december utnämnde en ny ordförande i Konstitutionsdomstolen sade han att den årslånga konflikten om och med domstolen nu var att betrakta som avslutad.

Konflikten inleddes med att den nytillträdda PiS-regeringen ratade tre ledamöter som utsetts av den förra regeringen och i stället utsåg egna domare. Konstitutionsdomstolen, KD, accepterade inte manövern, regeringen svarade med en ny lag som fråntog KD dess oberoende. Flera stora demonstrationer i landet följde, och frågan togs upp i EU, som anser att regeringens agerande bryter mot landets grundlag och att domstolens oberoende ska återställas. Regeringen anser att den har följt EUs rekommendationer – men att detta är en intern fråga för Polen.

Även tillsättningen av domstolens nya ordförande är kontroversiell, Domarförbundet och Nationella Domarrådet har uppmanat sina medlemmar att inte följa utslagen från KD, som numera inte är sammansatt på det sätt som grundlagen föreskriver.

Och nu fortsätter regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sitt korståg mot de ledamöter som tillsattes före maktskiftet hösten 2015. Riksåklagaren och justitieministern Zbigniew Ziobro gav på torsdagen Konstitutionsdomstolen i uppdrag att granska hur det gick till när tre av ledamöterna 2010 utnämndes av den förra regeringen.

Han anser att de inte utnämnts på det sätt som grundlagen föreskriver, och att de möten och beslut där de tre deltagit kan vara ogiltiga.

Domarna ska väljas och godkännas individuellt, men de här tre antogs av det dåvarande parlamentet efter rekommendationer av den dåvarande regeringen, säger Ziobro.

Men enligt Nationella domstolsrådet, KRS, har utnämningarna gått rätt till, skriver tidningen Rzeczpospolita. De tre domarna valdes individuellt den 26 november 2010 för en period av nio år med start den 3 december 2010. Protokollen ligger på regeringens hemsida, där vem som helst kan kontrollera att det har gått rätt till, skriver rådet. (Rzeczpospolita 13 jan 17)