Studenter demonstrerar mot regeringen

Hundratals studenter protesterade på onsdagen i Warszawa och andra städer mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) politik. Med tanke på den senaste tidens konflikter mellan PiS och oppositionen påpekar de särskilt att inget politiskt parti står bakom dem, de kommer av eget intresse.

Studenterna har listat femton krav: de vill leva i ett land där grundlagen respekteras, där medier, forsknings- och kulturinstitutioner är oberoende, där det finns mötesfrihet, där läroplanen bygger på vetenskaplig kunskap, skriver de i sitt manifest. De kräver också att staten ska vara sekulär och att alla människor ska vara lika inför lagen oavsett kön, ursprung, hudfärg, sexuell läggning eller funktionshinder.

De vill själva bestämma över sin egen kropp, sin fertilitet, sina åsikter och sin tro. De protesterar mot omotiverad övervakning av medborgarna och mot användningen av offentliga medier för propaganda.

Protesterna berör en rad reformer som genomförts av PiS, reformer som enligt kritikerna är utformade för att stärka PiS grepp om Konstitutionsdomstolen och public service-företagen. De motsätter sig också den nya antiterroristlagen, som ger polisen och underrättelsetjänsterna ökade möjligheter att avlyssna datakommunikation.

Att Polen är en sekulär stat stadgas i grundlagen, men det nationalklerikala PiS står katolska kyrkan nära, vilket påverkar ställningstaganden i frågor som gäller aborträtten, assisterad befruktning, homosexuellas rättigheter osv.

PiS har också drivit igenom en skolreform, som väckt mycket kritik hos såväl lärare som föräldrar. Polen återgår nu till ett tidigare system med åtta års grundskola följt av fyra års gymnasium eller femårig teknisk skola. Kritikerna säger att reformen, som är illa förberedd, införs utan något som helst samråd. Det finns stor risk för kaos i skolorna, och allt positivt som uppnåtts under det nuvarande systemet kommer att raseras. (Warsaw Voice och wB 26 jan 17)