Det var hit polackerna kom 1981

Polenfärjor i Ystads hamn. Foto: Ehrenberg kommunikation.

Ystads hamn har för många polacker varit den första plats man sett vid ankomsten till Sverige. Idag är det självklart att vi kan ta färjan mellan Ystad och Świnoujście, men före 1964 fanns det inga färjor mellan Ystad och det då kommunistiska Polen. Journalisten Ola Tedin har tillsammans med några andra skrivit en faktaspäckad bok om Ystad hamns historia, utgiven av Sjöhistoriska föreningen i Ystad.

En icke oväsentlig del av hamnens historia berör Polen och Polentrafiken, som inleddes 1964. Vid starten användes en inhyrd dansk färja, som till att börja med gick två gånger i veckan på sommaren. 1967 gick man över till helårstrafik, då sattes också det legendariska fartyget Gryf in. Det var en händelse som firades med pomp och ståt. Bland de närvarande var statsminister Tage Erlander, dåvarande kommunikationsministern Olof Palme som hade varit mycket engagerad i att förbindelsen skulle komma till stånd, och justitieminister Lennart Geijer. Från polsk sida deltog vice premiärminister Eugeniusz Szyr, sjöfartsministern Janusz Burakiewicz och kommunikationsministern Piotr Lewinski. Tio år senare kom man också igång med tågfärjetrafiken.

En dramatisk händelse i hamnens historia var när krigstillståndet infördes i Polen natten till den 13 december 1981. Då var Ystadfärjan plötsligt den enda möjligheten att lämna landet, och medier från hela världen kom till Skåne och Ystad för att intervjua dem som kom från Polen.

Efter drygt femtio år går idag inte mindre än sex fartyg dagligen mellan Ystad och Świnoujście – en fantastisk utveckling som vi hoppas bara ska fortsätta.

Boken om Ystad hamns historia är rikt illustrerad – även med bilder vad gäller Polenfärjan.

Gunilla Lindberg