Lech Wałęsa: legenden – presidenten – agenten

Solidaritetsikonen Lech Wałęsa. Foto: wikipedia

Enligt ännu så länge inofficiella informationer från nyhetsbyrån PAP bekräftar den grafologiska analysen att den forne Solidaritetsledaren och presidenten Lech Wałęsas namnteckningar på den kommunistiska säkerhetspolisens dokument är äkta. Grafologerna menar att en del av det material, som i februari förra året påträffades i den kommunistiske inrikesministern Czesław Kiszczaks hem, med stor säkerhet kan tillskrivas Wałęsa. Wałęsa har i åratal förnekat sitt samröre med den kommunistiska säkerhetstjänsten.

Läs vidare >>