Kontantkort i mobilen måste registreras

Den 1 februari måste alla kontantkort till mobiltelefonen vara registrerade enligt den nya lagen mot terrorism. De som inte är registrerade kommer att stängas av, påminner digitaliseringsdepartementet.

Avsikten är att göra et besvärligare för terrorister och andra kriminella att förbli anonyma.

Registrering innebär att man lämnar namn och socialförsäkringsnummer till sin mobiloperatör, utlänningar med kontantkort kan registrera sig med sitt passnummer. (Polskie Radio 30 jan 17)