PiS satsar på tusentals nya daghem

Premiärminister Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Nu lanserar vi vårt nya program Maluch plus – Småbarn+, sade Beata Szydło när hon invigde en kommunal förskola i Stawowa Wola i sydöstra Polen. Vi avsätter 500 miljoner złoty (nästan 1,2 miljarder svenska kronor) för att stödja investeringar i förskolorna.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) utökar därmed sitt familjepolitiska program som dels består av det generösa flerbarnsbidraget på 500 złoty (nästan 1200 svenska kronor) per barn och månad från och med det andra barnet, dels av bostadssatsningen Lägenhet+ som innebär att man ska bygga lägenheter som vanliga människor har råd med, där de mest utsatta ska ha förtur.

Familjerna måste känna sig trygga i sitt land, känna att samhället ställer upp och hjälper till, att man kan leva ett värdigt liv, sade Szydło. Det vi genomförde förra året har visat sig bära god frukt, allt från flerbarnsbidraget, höjningen av minimilönen, investeringar i projekt som är bra för barn – allt gör vi för att familjerna är det viktigaste i Polen.

Flerbarnsbidraget går nu ut till nästan fyra miljoner barn, sade regeringschefen, och 65 % av dem bor på landsbygden.

Pengarna för Småbarn+ ska räcka till 12 000 nya daghem i år, sade familjeminister Elżbieta Rafalska, som också deltog i invigningen. När barnen föds kan mammorna och papporna vara föräldralediga, och sedan ska det finnas moderna och barnvänliga daghem där barnen är medan föräldrarna är på arbetet. Vår regering, Beata Szydłos regering, bidrar till kostnaderna och till att nya förskolor växer fram. Vi räknar med mer än 53 000 nya platser i år. (TVN 30 jan 17)