Domarnas oberoende hotas av ny lag

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och justitieminister/riksåklagare Zbigniew Ziobro vill nu införa nya regler för hur man väljer domare till Polska domarrådet. Domarrådet är en mäktig församling som dels i förväg granskar nya lagförslag, dels beslutar om vem som ska sitta i Högsta domstolen och dels utnämner nya domare.

När nya ledamöter idag utses till Domarrådet väljer 15 domare tillsammans med justitieministern, en representant för presidenten och fyra parlamentariker bland ett antal kandidater som domarkåren vaskat fram. PiS vill i stället att parlamentet ska välja ut vilka ledamöter som ska ingå i Rådet. Man vill också att förändringen ska ske omedelbart: mandatperioden ska brytas så att de nya domarna ska kunna börja arbeta direkt.

PiS hävdar att det är samma system som finns till exempel Spanien. Det är bara det att i Spanien väljer parlamentet domare från en lista som de spanska domarna utarbetat och lagt fram. I Polen ska parlamentet också välja ut kandidaterna.

Justitieminister Ziobro har tidigare sagt sig ha för avsikt att avskaffa den ”högsta kasten” vilket tycks vara anledningen till de aktuella förslaget. Men det är också ett sätt att göra domarna och Rådet beroende av det regerande partiet. Därmed försvinner de sista resterna av domarnas självständighet.

De polska domstolarna har ända sedan mellankrigstiden haft begränsad självständighet då makthavarna kunnat instifta och lägga ner domstolar genom politiska dekret. Nu handlar det emellertid inte längre om domstolarna utan om de enskilda domarnas oberoende.

Den högsta kasten, det vill säga de oberoende domarna, ska alltså ersättas av medlöpare och politiskt korrumperade nickedockor.

Dorota Tubielewicz Mattsson