Polen vägrar hjälpa syriska småbarn

Kuststaden Sopot ville ta emot tio små syriska barn från Aleppo vars föräldrar dött i kriget. Redan före jul skickade man en förfrågan till premiärministern Beata Szydło. Svaret blev negativt. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill inte ta emot de föräldralösa barnen. Man åberopar sig på problem med att fastställa barnens identitet samt på den risk för terrorism som de små barnen skulle utgöra. Inrikesdepartementet hänvisar dessutom till de erfarenheter som Italien och Grekland har i samband med ”omplaceringen av migranter”; erfarenheter som ”bekräftar tesen” om den påstådda risken. Men faktum är att ingen terrorattack har skett i samband med denna ”omplacering”.

Sopots borgmästare, Jacek Karnowski ger inte upp. Nu vill han ta emot och hjälpa fem barn som behöver läkarvård. Då behövs det bara tillfälligt uppehållstillstånd.

Frågan kvarstår dock hur ett land vars makthavare är så utpräglat och demonstrativt katolska kan vägra att hjälpa små barn i nöd. Frågan kvarstår var kyrkans män är när det är dags att älska sin näste, vara barmhärtig och bringa kärlek och hjälp. Frågan är varför man inte minns när polacker i många omgångar behövde och faktiskt fick hjälp av främlingar. En sann kristen attityd, förvisso.

Dorota Tubielewicz Mattsson