Åtalas för att ha lämnat mässan bullrande

En välkänd homosexuell aktivist och feminist i Warszawa står inför rätta efter att förra våren ha rest sig upp och lämnat kyrkan när prästen under mässan läste upp ett brev från landets biskopar där de stödde ett medborgarförslag om totalt abortförbud i Polen.

Åtalet gäller uppsåtligt störande av religionsutövning.

Liknande händelser – att mässdeltagare rest sig upp och gått i protest mot det budskap prästen framfört – har hänt fler gånger i Polen, men i det här fallet anses aktivisten och hennes vänner ha fört onödigt mycket buller när de lämnade gudstjänstlokalen.

Straffet är böter eller fängelse upp till två år. (doReczy 6 feb 17)