Luften i hela Polen undersöks

Smogen ligger tät över Warszawa och hela landet.
Foto: Gunilla Lindberg.

Vi kommer nu att testa luftkvaliteten och djurens välbefinnande i hela landet. Det meddelar den polska Riksrevisionen och Europeiska revisionsrätten på fredagen.

Polen har särskilt stora problem med luftkvaliteten och landets ledamöter i Europeiska revisionsrätten har påpekat att runt 50 000 personer avlider på grund av luftföroreningarna varje år. Förra året utgjorde Polens utsläpp av växthusgaser åtta procent av utsläppen i hela Europa, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

En översyn av hur djuren mår är ska också göras inför EUs gemensamma jordbrukspolitik som ska uppdateras 2020.

Undersökningarna inleds i år, och rapporterna beräknas vara klara nästa år. Luftföroreningar i Polen är höga eftersom de allra flesta eldar med kol, vilket innebär särskilt höga utsläpp en kall vinter som denna. Över trettio polska städer finns med i listan över de 50 städer som har mest förorenad luft och Warszawa utnämndes för några veckor sedan till Europas smoghuvudstad. Luften i Warszawa ska till och med vara sämre än i Peking, som annars brukar pekas ut som mest ohälsosam. (Polskie Radio 10 feb 17)