Morawieckiplanen antogs på tisdagen

Regeringen antog på tisdagen den färdplan för landets ekonomi fram till 2020, som utarbetats av finansminister Mateusz Morawiecki och som kallas Morawieckiplanen.

Den omfattar landets ekonomiska färdplan fram till 2020, samt utsikterna för de kommande tio åren. Den förutsätter att inkomsten i Polen per capita under denna period kommer att nå 80 % av genomsnittet i EU. År 2015 låg den siffran på 69 procent.

Morawieckiplanen pekar också på behovet av att reformera arbetsmarknaden och förbättra befolkningsutvecklingen. År 2020 beräknas sysselsättningsgraden för personer i åldern mellan 20 och 64 år stiga till 71 % från 67,8 % år 2015.

Planen räknar också med en ökning av investeringarna, en större roll i den internationella handeln och en ökning av investeringarna i polska företag utomlands. Enligt regeringens riktlinjer, kommer företagen att vara mer villiga att spendera pengar på forskning och utveckling. (Polskie Radio 14 feb 17)