Unity Line firar tio år i Trelleborg

Unity Lines färja Polonia på väg ut ur hamnen. Foto: Unity Line

Det polska färjerederiet Unity Line, med tre avgångar i veckan från Trelleborg till Świnoujście, firade i förra veckan 10-årsjubileum i Trelleborgs hamn. Den 5 februari 2007 gick rederiets första fartyg mellan de två städerna.

Färjetrafiken mellan Sverige och Polen startade för första gången efter andra världskrigets slut, då mellan Trelleborg och Gdańsk. Under 50-talets första hälft upphörde trafiken, men kom igång igen mot slutet av 60-talet, då Ystad–Świnoujście.

Med Polens EU-inträde 2004 såg man chansen till ökad handel mellan Sverige och Polen och 2007 startade trafiken med två RoRo-färjor – M/S Gryf och M/S Galileusz. Inom kort kom också en tredje färja, M/S Wolin.

Den nya linjen har gagnat handeln mellan Polen/Centraleuropa och Skandinavien. Rederiets färjeflotta är anpassad för att hantera alla sorters person- och godstransporter, antingen den sker via järnväg, lastbil eller personbil. Volymerna har under de tio åren ökat med drygt sex procent per år, och utvecklingen tyder på fortsatt positivt handelsutbyte och turism. (Trelleborgs hamn 13 feb 17)