Kaczyńskis nya flygplats blir dyr

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som i verkligheten styr Polen, sade i förra veckan att landet behöver en ny internationell storflygplats för att visa att Polen i alla bemärkelser är ett stort europeiskt land.

Med sikte på en deadline 2022 – Kaczyński betecknar projektet som prioriterat – har infrastrukturdepartementet därför räknat ut vad det skulle kosta och kommit fram till 25–30 miljarder złoty (60–71 miljarder svenska kronor).

Men experter uppfattar de faktiska kostnaderna till 40–50 miljarder złoty (95–120 miljarder kronor) och varnar för att det inte går att få pengar ur EUs fonder till ett sådant projekt.

Som ett alternativ kunde man tänka sig att bygga ut lågprisflygplatsen Modlin, fem mil norr om Warszawa. Det skulle bara kosta 800 miljoner złoty (knappt två miljarder kr). (Warsaw Voice 21 feb 17)