Museet för andra världskriget öppnat

Museet för andra världskriget i Gdańsk.
Bild från museets hemsida.

Vi vill att den här utställningen ska starta en debatt i Polen och vi vill att museet ska bli en fantastisk lektion i historia för utländska besökare. Det säger Paweł Machewicz, chef för det nya omskrivna Museet över andra världskriget i Gdańsk, som öppnade på torsdagen.

Det är Polens största historiska museum med en yta på över 5 000 kvadratmeter indelade i tre avdelningar: Vägen till kriget, Krigets fasor och Krigets långa skugga. Tusentals föremål, foton, vittnesmål, arkivfilmer ska visa besökarna hur det var före, under och efter kriget.

Museet beskriver våra erfarenheter i en europeisk och global kontext, så att man lättare kan förstå dels det som var speciellt för Polen och dels det som hände i andra länder, säger museichefen.

Det ligger i kärnan av Gdańsk inte långt från posthuset, där en av andra världskrigets första sammandrabbningar ägde rum.

Byggandet av museet inleddes 2012 och skulle stå klart två år senare. Efter flera års förseningar har kostnaderna ökat från 360 miljoner till 450 miljoner złoty.

Förra året ville regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att museet skulle slås ihop med Westerplattemuseet. PiS anser också utställningarna har fel fokus – man bör i stället framhäva krigets positiva sidor, som patriotism, formandet och stärkandet av karaktärer och åskådningar eller motståndets påhittighet.

Utställningen visar inte kriget utifrån det polska perspektivet och är inte en del av regeringens historiepolitik, säger kulturminister Piotr Gliński. Museiledningen gjorde en anmälan till administrationsdomstolen i Warszawa, som slog fast att en sammanslagning inte vore förenligt med polsk lag.

Departementet har överklagat beslutet och utslaget kommer 5 april. (Polskie Radio, TVN och wB 23 mars 17)