Polen och Slovenien enas om vision för EU

President Andrzej Duda och Sloveniens president Borut Pahur enades på måndagen om en gemensam deklaration i åtta punkter om hur de vill att EU ska utvecklas.

Bland punkterna finns ökad säkerhet, stöd för den politiska dialogen mellan medlemsstaterna och EUs grannar, att bygga den gemensamma inre marknaden genom att minska på byråkratin och att utveckla infrastrukturen för att stärka unionens ekonomi.

Det är ett projekt som framför allt syftar till att stärka det ekonomiska samarbetet mellan länderna genom att bygga ut infrastrukturen både vad gäller transporter och energi, sade Duda på den gemensamma presskonferensen i Slovenien. Detta ska uppnås genom Intermarium-initiativet, ett planerat samarbete mellan länderna från Östersjön till Adriatiska havet och Svarta havet. (Polskie Radio 27 mars 17)