Lärarna strejkar i protest mot det nya skolsystemet

Idag stod många lektionssalar och skolkorridorer tomma i Polen. Lärarna i var tredje polsk skola gick på fredagen ut i strejk. Man protesterar mot den skolreform som innebär en återgång till åttaårig grundskola samt en markant försämring av läroplanerna.

Läs vidare >>